Pridružitev Ljubljanski mreži info točk L’MIT

Marca 2012 se je Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra pridružilo Ljubljanski mreži info točk L’mit. Ljubljanska mreža info točk-L’MIT je mreža 8 neprofitnih organizacij, ki zbira, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije za mlade in mladinske organizacije v Ljubljani.