Projekt Odziv na HIV

  • Post category:

Aprila 2015 je Legebitra začela izvajati 14 mesečni multidisciplinarni partnerski projekt Odziv na hiv v sodelovanju s Škuc Magnus, društvom DIH, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo, Kliniko za infekcijske bolezni…

Continue ReadingProjekt Odziv na HIV

Program svetovanja

  • Post category:

V začetku leta 2015 z zaposlitvijo socialne delavke s strokovnim izpitom in prijavo na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pri Legebitri za program Svetovanje…

Continue ReadingProgram svetovanja

LGBT Prijazno

  • Post category:

Leta 2014 pri Legebitri začnejo koordinirati izvedbo izobraževanj za pridobitev certifikata »LGBT prijazno«, ki ga podeljuje Mestna občina Ljubljana. V skupini izobraževalk_cev sodelujejo še Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija, Društvo ŠKUC…

Continue ReadingLGBT Prijazno

Projekt DIKE

  • Post category:

Leta 2014 je zaživel DIKE, projekt opolnomočenja LGBT-oseb in nevladnih organizacij za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti. Šlo…

Continue ReadingProjekt DIKE

Članstvo v CNVOS

  • Post category:

Januarja 2012 se je Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra pridružilo krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij CNVOS, ki združuje več kot 1.100 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in…

Continue ReadingČlanstvo v CNVOS