Mesečni bilten – Legebitrina oznanila

V sezoni 1999/2000 so pri skupini Legebitra prešle_i na nov način obveščanja svojih vedno številčnejših članic_ov. Namesto dotedanjih plakatov so program Legebitre začele_i sporočati tako, da so članicam_om domov pošiljale_i mesečni bilten, ki so ga poimenovale_i Legebitrina oznanila. Ta so se  kmalu razširila in so vsebovala tudi razne druge tematike. Program Legebitre je takrat redno obsegal štiri aktivnosti na mesec: dve debati, en rekreativni izlet in eno družabno popoldne, maja 2000 pa se je sezona zaključila s piknikom ob Savi.