Javni interes na področju zdravja

Oktobra 2010 je Legebitra pridobila status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Njene preventivne in podporne zdravstvene programe na področju hiva ves čas podpira tudi Mestna občina Ljubljana, sčasoma pa je pridobila tudi podporo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS – FIHO in farmacevtskih podjetij.