Izid publikacije “Pravno priznanje spola v Sloveniji”

Leta 2016 je Legebitra v okviru nadaljevanja projekta DIKE v sodelovanju z nevladno organizacijo, ki deluje na področju transspolnosti in cisspolne nenormativnosti TransAkcijo, izdala publikacijo Pravno priznanje spola v Sloveniji. Istega leta je nastala tudi brošura z naslovom Vsi spoli so resnični: transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost.