Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra

Leta 2006 se ime društva spremeni iz Društvo prijateljev istospolno usmerjenih Legebitra v Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra. Hkrati se spremeni tudi sedež; Legebitra se s Kersnikove ulice preseli na Trubarjevo cesto 76a, kjer še danes domuje.