Članstvo v mreži prostovoljskih organizacij

Avgusta 2010 je Legebitra postala članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, ki je nastala kot odgovor na skupno potrebo posameznic_kov, organizacij in družbe po promociji prostovoljstva in prepoznavanju vrednosti prostovoljskih aktivnosti. Mreža danes združuje več kot 1.500 organizacij.