Članstvo v ERA

Leta 2017 je Legebitra na pobudo takratnega predsednika Simona Maljevaca postala članica organizacije ERA, ki deluje na področju pravic LGBT-oseb z Zahodnega Balkana in iz Turčije.