Prva obletnica skupine Legebitra

  • Post category:

V šolskem letu 1998/1999 je skupina Legebitra izvedla skupno 22 aktivnosti, večinoma pogovornih, nekaj športnih izletov, skupnih ogledov filma in pa zaključni piknik za Savo, ki je pomenil tudi prvo…

Continue Reading Prva obletnica skupine Legebitra

Izid publikacije “Pravno priznanje spola v Sloveniji”

  • Post category:

Leta 2016 je Legebitra v okviru nadaljevanja projekta DIKE v sodelovanju z nevladno organizacijo, ki deluje na področju transspolnosti in cisspolne nenormativnosti TransAkcijo, izdala publikacijo Pravno priznanje spola v Sloveniji.…

Continue Reading Izid publikacije “Pravno priznanje spola v Sloveniji”

Pridružitev Ljubljanski mreži info točk L’MIT

  • Post category:

Marca 2012 se je Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra pridružilo Ljubljanski mreži info točk L'mit. Ljubljanska mreža info točk-L’MIT je mreža 8 neprofitnih organizacij, ki zbira, objavlja in brezplačno…

Continue Reading Pridružitev Ljubljanski mreži info točk L’MIT

Mladinski center Legebitra

  • Post category:

Prvi januar 2018: Na Turbarjevi cesti 76a začne delovati prvi mladinski center v Sloveniji, ki v prvi vrsti naslavlja potrebe LGBT-mladih oseb, čeprav so v Mladinskem centru Legebitra dobrodošle_i vse_i.…

Continue Reading Mladinski center Legebitra

Verificiran program svetovanja

  • Post category:

Od leta 2017 pri Legebitri izvajajo s strani Socialne zbornice Slovenije verificiran program Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene. Člani Socialne zbornice Slovenije so od leta 2015. 

Continue Reading Verificiran program svetovanja

Članstvo v ERA

  • Post category:

Leta 2017 je Legebitra na pobudo takratnega predsednika Simona Maljevaca postala članica organizacije ERA, ki deluje na področju pravic LGBT-oseb z Zahodnega Balkana in iz Turčije. 

Continue Reading Članstvo v ERA

Publikaciji na področju transpolnosti v Sloveniji

  • Post category:

Leta 2016 je Legebitra v okviru nadaljevanja projekta DIKE v sodelovanju s prvo in trenutno edino nevladno organizacijo, ki deluje na področju transpolnosti in cisspolne nenormativnosti TransAkcijo, izdala publikacijo Pravno…

Continue Reading Publikaciji na področju transpolnosti v Sloveniji

Vložitev Zakona o zakonski zvezi

  • Post category:

Konec leta 2015, en dan po zavrnitvi novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih na referendumu, je takrat samostojni poslanec Jani Möderndorfer v obravnavo vložil Zakon o partnerski zvezi,…

Continue Reading Vložitev Zakona o zakonski zvezi

Projekt Kemseks

  • Post category:

Leta 2015 na pobudo treh organizacij, Društva ŠKUC, Društva Legebitra in Združenja DrogArt nastane program Kemseks. Povod za to je bilo spoznanje, da obstaja povečano tveganje v skupini MSM (moški,…

Continue Reading Projekt Kemseks