Človekove pravice

V društvu veliko pozornost posvečamo tudi promociji človekovih pravic, saj je osveščenost javnosti, še posebej mladih, o človekovih pravicah, človeškem dostojanstvu in spoštovanju ljudi temelj za razumevanje in sprejemanje različnosti v družbi. O človekovih pravicah, še posebej LGBT-oseb, v društvu opozarjamo v vseh programih, neposredno pa z delavnicami za širšo javnost in mlade, predvsem tiste, ki delajo z mladimi. Tako gradimo most do razumevanja osebnih okoliščin in izpostavljamo različnost kot nekaj pozitivnega, ki družbo bogati.

Delavnice o človekovih pravicah

Delavnice na povabilo organiziramo po slovenskih srednjih šolah, mladinskih centrih, organizacijah, kot tudi na različnih festivalih, predvsem nevladnih organizacij (npr: Festival prostovoljstva, Bazar nevladnih organizacij LUPA ipd).

Delavnice so namenjene vsem, ki se želijo seznaniti s temo človekovih pravic prek neformalnega in izkušenjskega pristopa. Na delavnicah si želimo predvsem udeležbe mladih, mladinskih vodij ter delavk_cev, članic_ov in prostovoljk_cev v različnih organizacijah, neformalnih skupinah, društvih in mladinskih centrih.

 

Več o projektu tukaj!

 

Živa knjižnjica

Žive knjižnice sooči bralca/bralko z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami ter nudi konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom. Knjige v Živi knjižnici so namreč predstavnice in predstavniki različnih manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vsi, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki, in ki so pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z obiskovalci knjižnice.

 

Več o projektu tukaj!

 

Prebijmo molk!

Spletno mesto Prebijmo molk! je zasnovano tako, da služi kot izhodišče za odpiranje razprave o homoseksualnosti in homofobiji v razredu, in želi prispevati k izboljšanju razumevanja specifičnih potreb in realnosti LGBT dijakov in dijakinj.

 

Več o projektu tukaj!

 

DIKE

DIKE je projekt opolnomočenja LGBT-oseb in NVO za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti. V okviru projekta analiziramo zakonodajo z namenom identifikacije diskriminacije istospolnih parov in družin, raziskujemo vsakdanje življenje gejev in lezbijk, vzpostavljamo vrstniško pravno svetovalnico, mrežo specializiranih LGBT-osebam prijaznih odvetnic/odvetnikov, sistem monitoringa kršitev pravic LGBT-osebam in sprememb zakonodaje ter obsežno socialno partnerstvo deležnikov, ki delujejo na področju enakopravnosti LGBT oseb. Projekt vodi Društvo informacijski center Legebitra v partnerstvu z Zavodom za kulturo raznolikosti Open, Mirovnim inštitutom, Zagovornikom načela enakosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Inštitutom za pravno raziskovanje, izobraževanje in svetovanje ter norveškim partnerjem Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) iz Osla. Projekt je podprt s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Več podatkov o projektu in njegovih produktih kmalu na www.lgbtpravice.si.

Words Shape Identity!

Namen projekta “Words Shape Identity” (KU1, Mobilnost mladinskih delavk_cev) je dvigniti osveščenost o vključujoči terminologiji LGBT in njeni uporabi v mladinskem delu. Namen bo dosežen z uporabo različnih metod neformalnega izobraževanja, primarno kreativnega pisanja.

Februarja 2016 se bo 22 mladinskih delavk_cev in 11 različnih držav (Bosna in Herzegovina, Grčija, Hrvaška, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Španija, Turčija in Slovenija) srečalo na 7-dnevnem usposabljanju v Ljubljani. Razpravljali bodo o različnih položajih skupnosti LGBT in vključujoči terminologiji LGBT v varnem in ustvarjalnem okolju, kjer bomo vsakogar spodbujale_i, da izrazijo same_ga sebe, svojo vlogo v lokalne, regionalnem, nacionalnem in evropskem kontekstu pri ustvarjanju varnih prostorov za mlade LGBT s pomočjo vključujočega jezika.

Dodana vrednost projekta bo spletna stran z zapisi različnih udeleženk_cev, v katerih bodo z drugimi mladinskim delavkami_ci delile_i svoje znanje in izkušnje, pridobljene med usposabljanjem. Pri tem bomo tudi druge mladinske delavke_ce spodbudile_i, da za omenjeno spletno stran prispevajo svoje zapise, s čimer bomo širile_i znanje in izkušnje tudi po zaključku projekta.

 

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.  

 

Za več informacij pišite Evi Gračanin na [email protected].

Ustavimo sovražni govor v spletnih komentarjih!

Namen projekta Ustavimo sovražni govor v spletnih komentarjih! je z moderiranjem sovražnih, žaljivih in neprimernih komentarjev, izobraževati o raznolikosti v družbi in svobodi govora ter osveščati o pomembnosti argumentiranega komentiranja družbenega, političnega in kulturnega dogajanja v javnih sferah, konkretno v spletnih komentarjih.

Novice

  • Večina ljudi verjame, da dobro ve, kaj je spol, vendar se ne zaveda, da je spol odvisen od številnih dejavnikov. Ljudje moramo v določenem obdobju življenja hoditi v službo, zato se lahko pojavi vpraš...

  •   Poznaj svoj status Pred natanko tridesetimi leti je svet obeležil prvi Svetovni dan aidsa. Oseba, ki je leta 1988 prejela diagnozo hiva, se je lahko nadejala, da bo v najboljšem primeru živela ...

  • V zadnjih dneh so nekateri mediji, tudi družbeni, nekritično objavljali ali povzemali izjave, ki so med drugim globoko žaljive do LGBT-oseb. Po naši oceni te izjave posegajo vsaj v človekovo pravico d...