Človekove pravice

V društvu veliko pozornost posvečamo tudi promociji človekovih pravic, saj je osveščenost javnosti, še posebej mladih, o človekovih pravicah, človeškem dostojanstvu in spoštovanju ljudi temelj za razumevanje in sprejemanje različnosti v družbi. O človekovih pravicah, še posebej LGBT-oseb, v društvu opozarjamo v vseh programih, neposredno pa z delavnicami za širšo javnost in mlade, predvsem tiste, ki delajo z mladimi. Tako gradimo most do razumevanja osebnih okoliščin in izpostavljamo različnost kot nekaj pozitivnega, ki družbo bogati.

Delavnice o človekovih pravicah

Delavnice na povabilo organiziramo po slovenskih srednjih šolah, mladinskih centrih, organizacijah, kot tudi na različnih festivalih, predvsem nevladnih organizacij (npr: Festival prostovoljstva, Bazar nevladnih organizacij LUPA ipd).

Delavnice so namenjene vsem, ki se želijo seznaniti s temo človekovih pravic prek neformalnega in izkušenjskega pristopa. Na delavnicah si želimo predvsem udeležbe mladih, mladinskih vodij ter delavk_cev, članic_ov in prostovoljk_cev v različnih organizacijah, neformalnih skupinah, društvih in mladinskih centrih.

 

Več o projektu tukaj!

 

Živa knjižnjica

Žive knjižnice sooči bralca/bralko z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami ter nudi konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom. Knjige v Živi knjižnici so namreč predstavnice in predstavniki različnih manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vsi, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki, in ki so pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z obiskovalci knjižnice.

 

Več o projektu tukaj!

 

Prebijmo molk!

Spletno mesto Prebijmo molk! je zasnovano tako, da služi kot izhodišče za odpiranje razprave o homoseksualnosti in homofobiji v razredu, in želi prispevati k izboljšanju razumevanja specifičnih potreb in realnosti LGBT dijakov in dijakinj.

 

Več o projektu tukaj!

 

DIKE

DIKE je projekt opolnomočenja LGBT-oseb in NVO za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti. V okviru projekta analiziramo zakonodajo z namenom identifikacije diskriminacije istospolnih parov in družin, raziskujemo vsakdanje življenje gejev in lezbijk, vzpostavljamo vrstniško pravno svetovalnico, mrežo specializiranih LGBT-osebam prijaznih odvetnic/odvetnikov, sistem monitoringa kršitev pravic LGBT-osebam in sprememb zakonodaje ter obsežno socialno partnerstvo deležnikov, ki delujejo na področju enakopravnosti LGBT oseb. Projekt vodi Društvo informacijski center Legebitra v partnerstvu z Zavodom za kulturo raznolikosti Open, Mirovnim inštitutom, Zagovornikom načela enakosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Inštitutom za pravno raziskovanje, izobraževanje in svetovanje ter norveškim partnerjem Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) iz Osla. Projekt je podprt s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Več podatkov o projektu in njegovih produktih kmalu na www.lgbtpravice.si.

PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam

Trajanje: 18 mesecev (1. oktober 2018 – 31. marec 2020)

Sofinancer: Program Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo (2014–2020)

Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola (SNNS) je prevladujoča kršitev človekovih pravic tako v svetu kot na evropski ravni. SNNS se izraža tako na fizični kot na psihološki ravni, vključuje pa nasilje v družini, spolno nadlegovanje in nasilje, škodljive prakse, izkoriščanje in trgovino z ljudmi. Ženske in moški, dekleta in fantje ter LGBTQI-osebe lahko postanejo žrtve takšnega nasilja.

Temeljni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti obstoječih nacionalnih podpornih storitev za žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, da se bolje uskladijo in omogočijo dostop do teh storitev begunkam_cem, migrankam_om in prosilkam_cem za azil, ki so žrtve ali potencialne žrtve nasilja SNNS. Namen projekta je tudi povečati ozaveščenost v teh skupnosti in jih opolnomočiti.

Projekt izvaja 12 enot Mednarodne organizacije za migracije, in sicer iz Belgije, Bolgarije, s Hrvaške, iz Grčije, z Madžarske, Irske, iz Italije, z Malte, Nizozemske, s Poljske, iz Slovenije in Španije, ter 8 partnerskih nevladnih organizacij (Legebitra, Slovenija, Le monde selon les femmes abl, Belgija, Fundación EMET Arco Iris, Asociación Rumiñahui, Movimiento por la Paz, Španija, Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers in Pharos, Nizozemska).

Projekt ima naslednje posebne cilje in dejavnosti, ki bodo prilagojeni posebnim nacionalnim kontekstom in izvedeni v njegovem 18-mesečnem projektnem ciklu:

  1. Okrepiti in prilagoditi obstoječe nacionalne podporne storitve za žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola (SNNS) za boljše usklajevanje in vključevanje begunk_cev, migrantk_ov in prosilk_cev za azil.
  2. Izboljšati kapacitete strokovnjakinj_ov, ki delajo z begunkami_ci, migrantkami_i in prosilkami_ci za azil in za njih, da bi bolje opredelile_i in obravnavale_i potrebe žrtev in potencialnih žrtev SNNS.
  3. Krepiti moči in obveščati begunske in migrantske skupnosti ter prosilke_cev za azil o nasilju SNNS in preprečevati tovrstno nasilje z regionalno ozaveščevalno kampanjo.

Do konca projekta bodo na voljo naslednji rezultati:

  • Razvoj, pregled in prispevek k smernicam standardnega operativnega postopa za naslavljane nasilja SNNS v 8 državah.
  • Organiziranje 120+ usposabljanj v 12 državah.
  • Razdelitev 13.000+ informacijskih materialov.
  • Organiziranih 200+ informacijskih srečanj na področju preprečevanja nasilja SNNS.

Več o projektu v angleščini na spletni strani Mednarodne organizacije za organizacije 

Novice