Kaj je diskriminacija?

»Diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega.«…

Continue Reading Kaj je diskriminacija?

Strategija Evropske unije za enakost LGBTIQ-oseb, na kratko

(prevod po IGA-Europe) S strategijo se je Evropska komisija (EK) opremila za opravljanje močnejše vloge pri varovanju in razvoju pravic LGBTI-oseb, in določila obsežen sklop ukrepov, vključno z zakonodajnimi predlogi za izvajanje le teh. Zanimivo je videti da predlagani ukrepi vključujejo tudi prevzemanje vodilne vloge z državami članicami glede pristojnost, ki spadajo na nacionalne ravni, na primer v izmenjavi dobrih praks o pravnem priznanju spola in prepovedi t.i. “reparativnih terapij

Continue Reading Strategija Evropske unije za enakost LGBTIQ-oseb, na kratko