Odziv na mnenji Vlade in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora o Zahtevi za oceno ustavnosti členov Družinskega zakonika ter Zakona o partnerski zvezi

Vlada RS in Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora RS sta na 50. nujni seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide dne 1. 3. 2021 predstavila stališče, zakaj trenutna ureditev, ki istospolna partnerstva ureja v ločenem zakonu in jim podeljuje manj pravic in s tem dolžnosti, ni diskriminatorna.

Continue ReadingOdziv na mnenji Vlade in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora o Zahtevi za oceno ustavnosti členov Družinskega zakonika ter Zakona o partnerski zvezi

Strategija Evropske unije za enakost LGBTIQ-oseb, na kratko

(prevod po IGA-Europe) S strategijo se je Evropska komisija (EK) opremila za opravljanje močnejše vloge pri varovanju in razvoju pravic LGBTI-oseb, in določila obsežen sklop ukrepov, vključno z zakonodajnimi predlogi za izvajanje le teh. Zanimivo je videti da predlagani ukrepi vključujejo tudi prevzemanje vodilne vloge z državami članicami glede pristojnost, ki spadajo na nacionalne ravni, na primer v izmenjavi dobrih praks o pravnem priznanju spola in prepovedi t.i. “reparativnih terapij

Continue ReadingStrategija Evropske unije za enakost LGBTIQ-oseb, na kratko