Zbiranje sredstev za Mladinski center Legebitra

Zbiranje sredstev za Mladinski center Legebitra

S pomočjo crowdfunding platforme pinkstart.me, ki ja namenjena financiranju projektov LGBT+, smo zagnale_i spletno kampanjo za zbiranje sredstev, ki bodo namenjena delovanju Mladinskega centra Legebitra.

Kampanjo, kjer lahko donirate, in vse informacije o Mladinskem centru Legebitra najdete na spletni strani https://www.pinkstart.me/youthcenterlegebitra.

Mladinski center Legebitra nudi varno okolje za vse mlade LGBTI+ osebe, kjer lahko poiščejo vrstniško in strokovno podporo, se udeležujejo številnih aktivnosti, namenjenim njihovemu razvoju, opolnomočenju in izgradnji podporne socialne mreže.

Vsa zbrana sredstva bodo namenjena kritju stroškov organizacije aktivnosti mladinskega centra (mladinskih taborov, izobraževalnih delavnic, krožkov, prostočasnih aktivnosti, družabnih dogodkov, kulturnih dogodkov …) ter prenovi in vzdrževanju prostorov mladinskega centra.

Če podpirate naše delovanje in imate možnost donirati, vas vabimo, da prispevate po svojih močeh. Za vsako donacijo vam bomo neizmerno hvaležne_i.

https://www.pinkstart.me/youthcenterlegebitra

Z lepimi pozdravi, Ekipa Legebitre