Usposabljanje za medkulturno vzgojo

Usposabljanje za medkulturno vzgojo

Mitja Blažič iz Društva Informacijski center Legebitra je sodeloval na usposabljanju za izvajalce in izvajalke delavnic Urice medkulturnega dialoga v organizaciji Mladinskega sveta Občine Slovenske Konjice. Usposabljanje je bilo izvedeno v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), ki je sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Praktično so bili predstavljeni štirje tematski izobraževalni modeli za osnovne šole: romska in muslimanska kultura, LGBT – skupnost ter migranti in migrantke. Izobraževalni modeli bodo v mesecu februarju pilotno izvedeni na OŠ iz širšega lokalnega okolja delovanja MSOSK.

Karmen Kukovič

Vodja projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga